Kartvizit

Anasayfa

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETLERİ

İş Güvenliği ve sağlığı hizmetleri Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur. Bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamı veya bir kısmı alınarak da yerine getirilebilir. Öte yandan ortak sağlık ve güvenlik biriminde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütecek personelin çalışma süreleri ile hizmet verilecek işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre belirlenen süreye uygunluğu, bu Yönetmeliğin 30 uncu ve 35 inci maddelerinde belirtilen kriterlerin altında olamaz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet verilen işyerine, yer aldığı sektör ve tehlike sınıfı dikkate alınarak, zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer personelin hizmet vermesi sağlanır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; İşçilerin sağlık gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme İlkyardım ve acil müdahale Kayıt ve istatistik Görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.